AVRUPA INSAN HAKLAR SZLEMESI PDF

Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and the Constitution of the Republic of .. 31Aydıner, Ö.F., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuzda szlemesi-ve-i-. Avrupa Birlii,bir medeniyet projesidir,bir a-dalk projesidir. .. Bu nedenle lkemizin demokrasi adna ve insan haklar na-mna sergilemekte olduu inaat szlemesi imzaland ubat Trkiye, Yunanistan ve Yugoslavya ara-snda l. TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT (szleme/akit)feshetmek(taraflarca)iptaletmek(nispibutlanda) gerialma (azkullanlr)r .. (BoQ)BillofRights (nsan)Haklar()Bildirgesiorder billoflading insan,adamIidest(i.e) bakabirdeyile,yaniimperiuminimperio.

Author: Mikagal Darg
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 21 May 2006
Pages: 340
PDF File Size: 20.52 Mb
ePub File Size: 14.79 Mb
ISBN: 686-9-42100-168-1
Downloads: 20332
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Terg

Adnan Menderesin demokrasi mcadelesinde ve inand siyasi dncelerinde sonu idamla biten bu dnemin hala siyasal tarihimizde b-rakt derin etkiler varln srdrmektedir. Bu durumun kanl-maz sonucu ise kendi kendisi ile kavgal bir halk, kendi kendisiyle kavgal bir devlet demektir. Yukarda bahsettiimiz gibi Atatrkn slamiyeti korumak iin ald btn tedbir-ler ramen Ziya GKALPN liklii dinsizlik baklar yanl tercme etmesinden maalesef Atatrk ve devlet bu itham-lardan kurtulamamtr.

Bize verilen e-muhtra aynen iade edilecek aynen, iade ettik. Arada tartmalar ve pazarlklar olacaktr. Byklerimize, bize bu emaneti teslim edenlere,demokrasimizin aziz haklsr, yce milleti-mize Cumhuriyeti yce ve byk Atatrke, ocuklarm-za ellerini henz hi tutmadmz grmediimiz torun-larmza sz veriyorum. Hem de onlara ramen bir hukuk devleti.

Onlar, titizalmalaryla gzel Trkemizin doru ifadesine de katkdabulunmulardr.

Seimlere giderken, 27 Mays sonrasnda eer siyasiler Biz rakiplerimizle hesapla-rz deme cesaretini gsterip, darbecilere Durun diye-bilselerdi, eer aydnlar bu lkede zgrlkler adna silahl mdahaleye kar kyoruz diyebilselerdi, eer hukukular Biz hukukun inenmesine izin vermeyiz diyebilselerdi, bir daha 12 Mart da 12 Eyll de 28 ubat da 27 Nisan da yaanmazd.

Ve bu proje demokrasi nedir, zgrlk nedir, bunun haykrld bir zeminin olutuu projedir.

Bu nedenle milletimizin o dnemde yaad en ac tecrbelerden biri olan 27 Mays’ ve o dnemde yaa-nanlar bu proje ile bir ibret insn haline dntrmek istedik. Msrda, etrafmzdaki dier lkeler de. Funded by the European Union Ne yazk ki muhalefet partileri demokrasi snavnda baarsz olurken dier taraftan da lke-mizin gelimiliine engel olmaktadrlar. Bu yeni dnemde, ok ksa zamanda imkansz zan-nedilenler ard ardna baarlmtr. Yzylda en byk almlara ve almlar yap-maya muktedir olan Trkiye Tahranda, slam dnyasnda 48 saat sonra alnacak hsklar kararla da Avrupa Birliinde is-tedii gte yerini almamtr.

  TUNTUNAN SHOLAT TAHAJUD LENGKAP PDF

Sayn Cumhurbakanmz o zaman Babakand, ben de Badanmanydm o geceyi iyi hatr-ladm. Artk asker ve yksek yarg arasndaki ittifaknda ona dokunma buna dokunma diyebil-me dnemi bitti. Menderesi ldren caniler ki bu bir cinayettir, bu-gn lam ukuruna yuvarlanm kubur fareleri kadar kymetli olmayan kiilerdir diyen Soylu, konumasn yle srdrd: Biz de 40 yllk siyasi hayat-mz avurpa byle tehditlere, aba altndan sopa gster-melere maruz kaldk dedi.

Halk yoksul ve periand. Ticarette ve sanayide nemli admlar attlar ve brokrasinin her yerinde yer aldlar. insqn

Dogu turkistan-sempozyumu – [PDF Document]

Deerli fikir adam Kzm Berzeg,? Hedefleri ada bir Trkiye, Uygar ve zgr bir Tr-kiyeydi. Bir dilim ekmee muhta binler. Yassada yarglama-lar yaplrken baz hukuk fakltelerinin hocalar, ‘Eer bunlar idam etmezseniz darbe meruiyetini kaybeder’ demilerdi.

Onlar bilmiyorlar ki ehitler lmez hem Allahn indinde hem milletin gnlnde ehitler ebediyen yaarlar. Hayr sesleri te gr ses, ite Efe sesi bu.

Cum-hurbakanmz Recep Tayyip Erdoan Aydnlk geleceimiz, byk ge-lecemiz ite orada ina ediliyor, ina edilmeye devam ediyor.

Adnan Menderes Demokrasi Platformu Dergisi

Bumeziyetleriyle, szln ortaya kmasn salayan tm yetkililereteekkr ediyorum. Bizim ana muhalefetin genel bakannn zledii 27 Mays hukuku-nun bunlara dahi inean gnlmz raz olmaz. Siyasetin ve siyasi iktidarn bu grnmeyen orta de-vaml suretle halk geriye pskrtmekle megul bir g olarak derinden derine saklanabilmitir. Kim hatrlyor bunlar, hatrladnz zaman da sadece lanetlemek iin hafzamza eziyet ederek ar-yoruz onlar. Bunlarn bazlarn bu saymzda greceksiniz.

  MACARIO BRUNO TRAVEN LIBRO COMPLETO EPUB DOWNLOAD

Kimin sorumluluunda olduu ok nemli deil ama abide nitelii tad iin fazla da alma yaplamyor. Bunun asl Adriyatikten Kamatka yarmadasna kadardr.

Ve bir uursuz sabahta radyolar Sanklar elleri bal ola-rak getirildiler direktiflerini duyurmaa balam ve Sizi buraya tkan kuvvet byle istiyor kararn noktalamt. Lik hkmet halk hkmeti olarak tercme edil-melidir. Daha sonra da temel atma trenine ge-ildi. Bayra yeni-den tayacak olan byklerimiz de burada. Bu ana kadar Adnan Menderes ile ilgili tm al-malarn ve onun etrafnda dnen tm bilgi daarcnn ilgililerimiz tarafndan vatandama, ilimize, kltr-mze, Trkiyemizin hizmetine sunacana inanyoruz.

The Impulse for Change Documents. Biz de sadece onlardan g almak iin yola ktk. Ne gzel sizlerden gelen tebrik, takdir mesajlar avruppa yol almakEinde, dostunda dergilerimizi grenler tele-fona sarlyor, dergi istiyorlar. Zaptiyeden, jandarmadan g ve destek alarak ayakta kalan bir siyaset etme tarz yklmtr. Adnan Menderesin ylnda vefat eden olu Ay-dn Menderesin ei mran Menderes, Yassadann, De-mokrasi ve zgrlk Adalar projesiyle gelecek nesiller iin bir ibret adas olmasndan memnun olacan be-lirtti.

Karaaslan, projenin temel fikri ve senaryosunu Cumhurbakan Erdoan ile hazrladklarn dile ge-tirerek, bu anlamda 3 yl akn bir sredir szlemesj pro-je zerinde altklarn anlatt. Soylu nnnn bu meselede gnah ok byktr dedi.

Esasnda bunun sebebi Kur’an’n temel kavra-mn tekil eden adalet ve insan sevgisi olup; bunu emre-den Kur-an Kerimin etkinliidir. Gnmz demokrasi sistemi ve yaps ierisinde de hala geerliliini koruyan sivil, demokratik, toplumsal refleksleri gl, hesap verebilen, effaf, katlmc, top-lumun retim szlsmesi giriim potansiyelini harekete geire-bilecek sivil bir duru ve yapsal zmler gibi dina-miklerin lkemize yerlemesi ve gelimesinde phesiz Menderesin katklar byktr.